متن زیبای پاییزی


متن زیبای پاییزی | عکس و متن عاشقانه در مورد پاییز


متن زیبای پاییزی دوست ندارمدر فصل دیگری عاشق شوم” پاییز “حال وهوای دیگری داردپر از شعرهای عاشقانه استحتی دلتنگی هایش شیرین تر استبا بوی زردترین برگ هایشمی شود زندگی کردعاشقی در ” پاییز ” شعری ست همیشه شنیدنی…   متن زیبا درباره پاییز   تو پاییزی ترین بادی و طوفانی ترین طوفانمنم ان برگ آواره،که […]