رمان اردیبهشت


رمان اردیبهشت

رمان اردیبهشت پارت یک


نام رمان: اردیبهشت نویسنده: غزل سلیمانی …و خدایی که در این نزدیکی است اُردیبِهشت شناسنامه و توضیحات: نام رمان: اردیبهشت نویسنده: غزل سلیمانی آغاز: ۲۰/بهمن/۱۳۹۴ پایان:۴ /آذر /۱۳۹۵ پس از تحقیقات فراوان ، شنیدن درد و دل بچه های هم دردم؛ تصمیم به نشر رمان اردیبهشت گرفته ام. برای فریاد زدن درد های سخت و […]