تروریست

۰ تا ۱۰۰ با ابوبکر بغدادی و داعش | داعش چیست و بغدادی کیست؟


در اینبخش از ۰ تا ۱۰۰ با ابوبکر بغدادی و گروه تروریستی داعش گروهکی کـه او متولد کرده اسـت آشنا میشویم. گروه تروریستی داعش کـه مخفف: دولت اسلامی عراق و شام اسـت خطرناک ترین گروه تروریستی حال حاضر جهان شناخته می شود، ابوبکر بغدادی رهبر و بنیان گذار این گروهک ترسناک می باشد، گروه تروریستی داعش در حال حاضر در سوریه و بخش هایي از عراق فعالیت هاي نظامی دارد، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

در اینبخش از ۰ تا ۱۰۰ با ابوبکر بغدادی و گروه تروریستی داعش گروهکی کـه او متولد کرده اسـت آشنا میشویم. گروه تروریستی داعش کـه مخفف: دولت اسلامی عراق و شام اسـت خطرناک ترین گروه تروریستی حال حاضر جهان شناخته می شود، ابوبکر بغدادی رهبر و بنیان گذار این گروهک ترسناک می باشد، گروه تروریستی داعش در حال حاضر در سوریه و بخش هایي از عراق فعالیت هاي نظامی دارد، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)