اس ام اس زمستان

اس ام اس های عاشقانه روزهای برفی | متن روزهای برفی


اس ام اس های عاشقانه روزهای برفی وقتی بهت گفتم :دلتنگ تو هستم ؛ به شانه ام زدی تا دلتنگیم را تکانده باشی ! به چه دلخوش کرده اي ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟   متن روزهای برفی عشق یعنی امید ؛ یعنی طراوت باران ؛ یعنی سفیدی برف ؛ یعنی ساز […]

اس ام اس عاشقانه زیبا ویژه هوای برفی | متن عاشقانه روزهای برفی


اس ام اس عاشقانه زیبا ویژه هوای برفی روزهای سرد زمستان و هوای برفی و بارانی زمستان بهترین لحظات عاشقانه دونفره را در کنار همدیگر رقم خواهد زد. اگر میخواهید عشقتان را خوشحال کنید از این متن و اس ام اس های برفی عاشقانه در این فصل سرد برایش ارسال کنید.   دونه هاي‌ برف […]